ANBI

Statutaire naam: Stichting Nieuweweg

RSIN of fiscaal nummer: 865588090

Postadres: Nieuweweg 2, 2033DK, Haarlem

E-mail: info@buurtboerderijnieuweweg.nl

Tel: +31646050802


Functies en namen van de bestuurders:

Ruben Marc Heineman – Voorzitter

Sarai Nangsi Kievits – Secretaris

Maarten Laurens Wetselaar – Penningmeester


Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Nieuweweg ontvangen geen beloning voor hun werk. Onkosten kunnen worden vergoed.


De doelstelling van de stichting

De realisatie, het beheer en de exploitatie van een buurtboerderij ten behoeve van maatschappelijke, sociale, culturele en educatieve doeleinden.

notaris Krans

Jaarverslagen en jaarcijfers zijn nog niet bekend.